LinkedIn
Twitter
Facebook

Cloud Contact is onderdeel van Pegamento. Meer lezen

Privacybeleid

Home  /  Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING CLOUD CONTACT B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Cloud Contact B.V. kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Cloud Contact B.V., en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website/social media, jouw gegevens aan Cloud Contact B.V. verstrekt. Cloud Contact B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

WAAROM CLOUD CONTACT B.V. JOUW GEGEVENS NODIG HEEFT

Cloud Contact B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je dat verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Cloud Contact B.V. jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG CLOUD CONTACT B.V. JOUW GEGEVENS BEWAARD

Cloud Contact B.V. bewaard jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

JOUW GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Cloud Contact B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HET IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEKEN

Op de website van Cloud Contact B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Cloud Contact B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Cloud Contact B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Cloud Contact B.V. bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Cloud Contact B.V. en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Cloud Contact B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cloud Contact B.V. heeft hier geen invloed op.

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Cloud Contact B.V. Wij van Cloud Contact B.V. zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

IP BUSINESSMANAGER® BY CLOUD CONTACT

IP Businessmanager® is een onderdeel van Cloud Contact B.V., voor de IP Businessmanager® geldt dan ook dezelfde privacyverklaring.
IP Businessmanager® bevat geen advertenties, en we zullen jouw gegevens ook niet delen met derden partijen. Persoonlijke informatie verzameld via IP Businessmanager® wordt bewaard in een beveiligde database en alle redelijke maatregelen worden genomen om deze gegevens te beveiligen.
IP Businessmanager® is een onderdeel van Cloud Contact B.V., ze hebben dezelfde correspondentiegegevens.

BEVEILIGEN

Cloud Contact B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cloud Contact maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cloud Contact B.V. op via info@cloudcontact.nl.

De website www.cloudcontact.nl is eigendom van Cloud Contact B.V.

Cloud Contact B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Arnhemse Bovenweg 160, 3708AH Zeist
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69482659
Telefoon: +31 (0) 88 0067130
E-mailadres: info@cloudcontact.nl.

Laatste update: 10 maart 2020

 

Share This